Z ostatniej chwili:

Aktualności

Nowe zasady korzystania z obiektów sportowych

Obornickie Centrum Sportu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od 28 grudnia 2020r. do 17 stycznia 2021r. na obiektach sportowych OCS możliwa jest:

organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych (bez udziału publiczności) tylko i wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (§ 10 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia).
W związku z powyższym obiekty sportowe zamknięte są dla użytkowników indywidualnych oraz grup rekreacyjnych. Kluby sportowe chcące korzystać z obiektów sportowych OCS w tym okresie, proszone są o kontakt z administratorem w celu uzgodnienia harmonogramu oraz przedstawienia niezbędnych dokumentów. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych przepisów.

Dodano: 28-12-20

Najbliższe imprezy

Biuletyn informacji publicznej

SKS

Obiekty sportowe

dogory
Urząd Miejski
OOK
Pływalnia
Facebook
YouTube
MTB
Biegi
NW Włóczykije
OCS HLPN