Z ostatniej chwili:

Aktualności

Warunki korzystania z obiektów sportowych od 20 marca

Zgodnie z Rozporządzeniem RM, które ukazało się 19 marca br, dotyczące m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych, korzystanie z obiektów sportowych jest ograniczone. Cytując rozporządzenie zajęcia sportowe możliwe są według poniższych zasad.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa (bez udziału publiczności) tylko i wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. 

Tym samym obiekty sportowe Obornickiego Centrum Sportu zamknięte są dla grup rekreacyjnych i innych osób nie spełniających powyższych warunków w okresie od 20 marca do 9 kwietnia br. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 29 60 906.

Dodano: 22-03-21

Najbliższe imprezy

  • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Biuletyn informacji publicznej

SKS

Obiekty sportowe

dogory
Urząd Miejski
OOK
Pływalnia
Facebook
YouTube
MTB
Biegi
NW Włóczykije
OCS HLPN